BDG ARCHITECTEN ALMERE

Zorg- en behandelcentrum Elizabeth - Breda

 

Dit gebouwensemble in het centrum van Breda biedt plaats aan 140 verpleeghuiseenheden in de categorie PG en somatiek, 90 appartementen van circa 60 m², en 96 appartementen variërend van 75 tot 90 m².

Verpleeg- en zorgcentrum - Borculo

 

De fraaie locatie aan de rand van het dorp heeft een parkachtig karakter, dat wordt versterkt door een brede waterpartij. We hebben ons de opgave gesteld om ondanks het grote programma (zorgcentrum 6600 m² en woningen ca. 7300 m²) toch het karakter van het gebied - een groen en ontspannen woongebied - te behouden. Hierbij zijn  zichtlijnen door het complex en een zorgvuldige parkachtige terreininrichting als belangrijke middelen ingezet.
Alle wooneenheden zijn in kleine, aparte volumes opgedeeld. Hiermee ontstaat er transparantie en een losse, niet institutionele bebouwing die goed aansluit bij de sfeer van het dorp.

 

 

 

 

Woon- en zorgcomplex St. Elizabeth - Beneden Leeuwen

 

De nieuwe woongebouwen PG, SZ en VZH zijn als zelfstandige elementen ten westen van het bestaande SIVOZ gebouw geplaatst. De tussenruimtes zijn intieme tuinen die als kijk- en gebruiksgroen kunnen worden ingericht. Het nieuwe ”verdeelpunt” is de plaza. Van daaruit kunnen alle woongebouwen worden ontsloten. De woongebouwen kenmerken zich door een afwisseling van zeer open, transparante delen met meer gesloten delen. De laatste herbergen de wooneenheden, terwijl de transparante delen de gemeenschappelijke verblijfsruimtes markeren.

De materialen hebben een rustige, tijdloze en natuurlijke uitstraling. Grijs genuanceerde ruwe baksteen met diepe voegen, gecombineerd met houtkleurige ramen en gevelvlakken.

Woongemeenschap verstandelijk en meervoudig gehandicapten - Lelystad

 

Dit project is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen ‘s Heerenloo en Triade. 36 bewoners vinden onderdak in 6 geschakelde patio bungalows in de groene bosrijke omgeving van de Gelderse Hout.

De groepswoningen voor 6 bewoners zijn zo opgezet dat iedereen zijn eigen voordeur heeft, maar dat er tevens een gemeenschappelijke ingang is tot de centrale ruimte. De centrale ruimte en de patio zijn ontworpen als veilige, prikkelarme verblijven voor de bewoners. Tussen iedere woning en de centrale ruimte is een zg. bufferruimte van waaruit de bewoner zicht heeft op de centrale ruimte en kan besluiten of hij die zal betreden of niet.

Hoewel het een intramurale setting is, heeft de woon-gemeenschap door middel van het ‘schuur’achtige activi-teitengebouw toch contact met de buitenwereld.

 

Verpleeg- en groepswoningen - Huizen

 

In drie bouwvolumes, verbonden door een halfverdiept plint met bergingen en parkeerplaatsen, zijn woningen ontworpen die kunnen worden gebruikt als “reguliere” appartementen, maar die zodanig zijn opgezet dat ze zijn te transformeren tot groepswoningen. De buitenruimten bevinden zich op de koppen en in de hoven tussen de bouwvolumes, die de transparante overgang vormen tussen de woonstraat aan de zuidzijde en de parkway aan de noordzijde van het perceel. Op de westelijke kop van het complex is een zorgcentrum gesitueerd.

 

 

 

Orthopedagogisch dagcentrum - Emmeloord

 

"De Paddestoel" is een voorziening voor dagopvang van meervoudig gehandicapte kinderen en jonge volwassenen.

Het gebouw is gesitueerd aan de Espelerlaan, een toegangsweg naar het centrum van Emmeloord.

Ontvangst en entree voor de dagbewoners bevinden zich in de luwte van een groot parkeerterrein. De gevel is aan deze zijde sober en gesloten. Eenmaal binnen bij de groepsruimten kent de gevel weer een transparant karakter, met nadruk op de relatie tussen binnen en buiten. Aluminium zonneweringen die als pergola opgevat kunnen worden bevestigen deze relatie en geven er vorm aan.Het programma is ondergebracht in een gebouw dat door zijn stoere verschijning een rustig decor vormt voor de veelheid en variatie aan activiteiten, specialistische hulpmiddelen als tilliftsystemen en rolstoelen, speelobjecten en natuurlijk de dagelijkse bewoners en gebruikers.

 

RANDSTAD 21-10  1314 BL  ALMERE   T : 036 - 5 33 33 82