BDG ARCHITECTEN ALMERE

Brandweerkazerne  - Almere Buiten

 

Alle functies van deze brandweeraccomodatie zijn in een zwart stenen kader gevat.

De hoofdfuncties, garage / techniek / kantoor; zijn georganiseerd rond een tussenlid met vide, zodat er een grote visuele onderlinge koppeling bestaat.

 

Herhuisvesting VNG - Den Haag

 

Het karakteristieke monumentale gebouw aan de Nassaulaan 12 in Den Haag is oorspronkelijk in gebruik geweest  voor de Koninklijke stallen van Koning Willem III. Later verbouwd tot kerk. En weer later in de jaren 70 tot kantoor omgebouwd.  Inmiddels zetelt hier het kantoor van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De renovatie maakt een andere indeling van het gebouw mogelijk. Door toevoeging van een centraal trappenhuis en een grote glazen atriumkap ontstaat er een transparant gebouw. Van achteruit het gebouw ontstaan zichtlijnen naar de monumentale voorgevel. De gebrandschilderde ramen worden vanaf elke werkplek zichtbaar.

ZMLK school - Almere Stad

 

Dit schoolontwerp voor speciaal onderwijs in Almere heeft als hoofdthema’s enerzijds de ligging in een langgerekt boskavel en anderzijds de aard van het onderwijs.

De architectuur is lineair en strak georganiseerd met een centrale ruimte die in breedte varieert en van boven is aangelicht.

Het volume is geleed in een deel met lokalen en een facilitair deel met gymzaal. Deze volumes worden gebonden door een omtrekkende ruwe gemetselde huid met insnijdingen. De onregelmatige perforatie van het metselwerk speelt in op de bijzondere aard van het onderwijs met kleine groepen in een informele setting.

Specifiek aan de school is de structuur van lokalen, met wisselbeuken. Deze laatste kunnen allerlei facilitaire programma-delen bevatten.

 

 

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en kantoren - Almere Stad

 

Dit gebouw biedt plaats aan het hoofdkantoor van de Stichting Kinderopvang Almere, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang.

Het kinderdagverblijf bevat zes groepen en is gehuisvest op de begane grond. De groepsruimten zijn gerangschikt om een buitenpatio en een gemeenschappelijke speelhal. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een ruimtelijke scheiding te maken tussen de babygroepen en de peutergroepen en tegelijkertijd de groepen toch visueel bij elkaar te betrekken.

Op de verdieping is de buitenschoolse opvang gesitueerd. Door middel van een loopbrug kan vanuit deze ruimte de patio en het openbare park worden bereikt. Het gebouw fungeert hier als een thuisbasis van waaruit de schoolkinderen ook gebruik kunnen maken van de speel- en groenvoorzieningen in de omgeving.

Basisschool - Zeewolde

 

Op een prominente locatie in de Polderwijk is een interconfessionele basisschool ontworpen. het gebouw van circa 1700m2 heeft een heldere en eenvoudige hoofdopzet, met de verschillende groepen geclusterd aan weerszijde van een multifunctionele middenzone.

De markante dakvorm maakt het gebouw tot een krachtig volume, en draagt tegelijkertijd bij aan een ruimtelijk en licht interieur.

In het ontwerp van de school is veel aandacht besteed aan het beperken van het energiegebruik. Een laagtemperatuur vloerverwarmingsysteem en een decentrale luchtbehandeling met warmteterugwinning vormt de basis voor een gunstige EPC waarde en een fris en gezond binnenklimaat

 

 

Archiefvernietigingsbedrijf - Utrecht

 

De opdracht was een installatie te realiseren speciaal ten behoeve van het vernietigen van archieven en andere waardepapieren.

De hele installatie, inclusief het kantoor is opgevat als een machine met een rossige metalen huid, geplaatst op een zwart asfaltvlak; een spiraalvormig opgebouwd, sculpturaal, gesloten lichaam dat zijn expressiviteit ontleent aan een beperkt aantal openingen en bewerkingen van de huid.

 

 

 

 

Kantoorgebouw - Almere

 

Het kantoorgebouw met vier bouwlagen boven een half-verdiepte parkeerkelder staat in het orthogonale grid van de overige kantoorgebouwen ten noorden van de Randstaddreef in Almere Stad.

Het is een stoer lineair gebouw met relatief gesloten zijgevels die sterk contrasteren met de glazen gevel op de kop.

RANDSTAD 21-10  1314 BL  ALMERE   T : 036 - 5 33 33 82